Δημοσίευση για το παρόν ερευνητικό έργο “Track My Health” που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Συνέδριο «IEEE Symposium Series on Computational Intelligence» στην Αυστραλία.

Δημοσίευση για το παρόν ερευνητικό έργο “Track My Health” που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Συνέδριο «IEEE Symposium Series on Computational Intelligence» στην Αυστραλία.

Pappa, P. Karvelis, G. Georgoulas and C. Stylios “Multichannel Symbolic Aggregate Approximation Intelligent Icons: Application for Activity Recognition” IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Camberra, Australia, 505-512 December 2020, pp. 505-512, doi: 10.1109/SSCI47803.2020.9308497

Δείτε το επιστημονικό άρθρο εδώ.