Δημοσίευση για το παρόν ερευνητικό έργο “Track My Health” που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Συνέδριο «IEEE Symposium Series on Computational Intelligence» στο Ορλάντο των Η.Π.Α.

Δημοσίευση για το παρόν ερευνητικό έργο “Track My Health” που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Συνέδριο «IEEE Symposium Series on Computational Intelligence» στο Ορλάντο των Η.Π.Α.

Pappa, P. Karvelis, G. Georgoulas and C. Stylios “Slopewise Aggregate Approximation SAX: keeping the trend of a time series” IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. December 5th – 7th 2021, Orlando, Florida, USA, pp.: 01-08, doi: 10.1109/SSCI50451.2021.9660130

Δείτε το επιστημονικό άρθρο εδώ.