Παραδοτέα

Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή των παραδοτέων της κάθε  ενότητας:

Ε.Ε.1 – Έρευνα, ανάλυση και Απαιτήσεις Συστήματος

 

Π1.1: Εναρκτήρια συνάντηση (σημειώσεις, παρουσιάσεις κ.α.)

Π1.2 Αναλυτικό Roadmap υλοποίησης έργου

Π1.3 Ανασκόπηση βιβλιογραφικής έρευνας

Π1.4 Τεχνική αναφορά των στόχων και των λειτουργικών παραμέτρων του τελικού συστήματος

Π1.5 Τεχνική Έκθεση Ανάλυσης και απαιτήσεων της πλατφόρμας

Π1.6 Βάση δεδομένων με σήματα

Π1.7. Περιγραφή των συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.

Π1.8: Τριμηνιαίες συναντήσεις ομάδων εργασίας (σημειώσεις, παρουσιάσεις κ.α.)

Ε.Ε.2 – Ανάπτυξη υπό-μονάδων – έρευνα

 

Π2.1: Μεθοδολογία αξιολόγησης & συλλογής σημάτων από τους αισθητήρες του κινητού τηλεφώνου

Π2.2: Μεθοδολογία αξιολόγησης & συλλογή σημάτων από τους αισθητήρες της φορέσιμης συσκευής

Π2.3: Σύστηνα συλλογής σημάτων από τους αισθητήρες

Π2.4: Σύστημα αναγνώρισης δραστηριότητας του χρήστη

Π2.5: Σύστημα Αναγνώρισης πτώσης

Π.2.6 Σύστημα Παρακολούθησης Φυσικής Κατάστασης

Π.2.7 Σύστημα Παρακολούθησης GPS

Π.2.8 IoT Πλατφόρμα

Π.2.9 Αλγόριθμοι και μεθοδολογίες ασφάλειας και προστασίας δεδομένων

Π.2.10 Μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας συμβάντων σε πραγματικό χρόνο Π.2.11 Mobile and Platform Front-end (CMS)

Π.2.12 Ψηφιακών εφαρμογές αναγνώρισης δραστηριότητας

Π.2.13 Σχεδίαση και ανάπτυξη τεχνικών profiling

Π.2.14 Βάση Δεδομένων χρηστών /σημάτων / παραμέτρων

Π.2.15 Ιστοσελιδα διαχείρισης της πλατφόρμας

Π.2.16 Υπηρεσίες web Services για την εισαγωγή στοιχείων στην βάση δεδομένων όπως σημάτων παραμέτρων των χρηστών από το κινητό τηλέφωνο

ΕΕ 3: Έρευνα και σχεδίαση και βελτίωση των προτεινόμενων μεθοδολογιών και του συστήματος, επικύρωση της προτεινόμενης τεχνολογίας , Εμπορικές Εκθέσεις

 

Π.3.1 Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του Πρωτότυπου Νο1

Π.3.2 Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του τελικού Πρωτότυπου

Π.3.3 Διάχυση αποτελεσμάτων (σχεδιασμός στρατηγικής, παραγωγή υποστηρικτικού υλικού, συμμετοχή σε προωθητικές δραστηριότητες)

Π.3.4 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

ΕΕ 4: Πιλοτικό

 

Π.4.1 Σχεδιασμός του πιλοτικού

Π.4.2 Υλοποίηση πιλοτικού

Π.4.3 Αξιολόγηση του πιλοτικού, συμπεριλαμβανομένου των συστάσεων από τους τελικούς χρήστες

Τρόποι εκμετάλλευσης του συστήματος

Trak my health Web App

Οι τρόποι εκμετάλλευσής του συστήματος ποικίλουν. Η ευελιξία που προσφέρει η εγκατάσταση και χρήση του μπορεί να αποτελέσει ολοκληρωμένο προϊόν για άτομα με προβλήματα υγείας και μοναχικούς εργαζομένους. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από την εταιρεία Terracom, έχοντας αυτή τη στιγμή πάνω από 750 πελάτες σε 63 χώρες θα αποτελέσουν αρωγό στη καθιέρωση του προϊόντος ως λύση πρώτης επιλογής σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Η μεγάλη εμπειρία σε έργα ανάλογου μεγέθους που κατέχουν όλα τα μέλη της σύμπραξης αυτής καθώς και οι διαφορετικές και αλληλοσυμπληρωμένες δεξιότητες τους, εγγυώνται την επιτυχή υλοποίηση του έργου αυτού.