Πρόγραμμα 1

Ημερίδα Ενημέρωσης για το έργο Track My Health

Την Τρίτη, 24/5/2022 θα πραγματοποιηθεί στην Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Άρτας, ημερίδα ενημέρωσης για το ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης ηλικιωμένων, ατόμων με προβλήματα υγείας και μοναχικών εργαζομένων, Track My Health. Η ημερίδα θα λάβει χώρα από τις 14.00 έως τις 16.00, όπου θα πραγματοποιηθεί η Γενική επισκόπηση έργου TrackMyHealth και θα συμμετάσχει το σύνολο της σύμπραξης του Track My Health. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η Terracom AE και η Plan AE.